Przejdź do treści strony
Publiczne Gimnazjum w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja

ORGANIZACJA SZKOŁY

Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.

Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. Pomiędzy organami szkoły istnieje bieżąca wymiana informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

Szczegółowe kompetencje organów zawiera STATUT SZKOŁY.

W roku szkolnym 2017/2018 w szkole funkcjonuje 7 oddziałów, ogółem 136 uczniów.

 • 3 oddziały w klasach II – ogółem   61 uczniów
 • 4 oddziały w klasach III– ogółem   75 uczniów

 

Pracownicy administracji i obsługi

1 sekretarka

3 sprzątaczki

¾ konserwator

Imię i nazwisko

Funkcja

Aleksandra Rewucka

Sekretarka

Agata Niewieńć

Sprzątaczka

Elena Kulikow

Sprzątaczka

 

Barbara Michalak

Sprzątaczka

Jerzy Zmarzły Konserwator
Metryczka
 • wytworzono:
  07-11-2017
  przez: Jan Szymczyna
 • opublikowano:
  07-11-2017 20:18
  przez: Jan Szymczyna
 • zmodyfikowano:
  07-11-2017 20:33
  przez: Jan Szymczyna
 • podmiot udostępniający:
  Publiczne Gimnazjum w Białej
  odwiedzin: 849
Dane jednostki:

Publiczne Gimnazjum w Białej
48-210 Biała
ul. Tysiąclecia 16
NIP: 755-17-18-286 REGON: 531568011
Numer konta: 64890300022001000088910001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 43 87 800
fax: 77 43 87 800
e-mail: pgbiala.sekretariat@wp.pl
strona www: g_biala.wodip.opole.pl