Przejdź do treści strony
Publiczne Gimnazjum w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor

DYREKTOR

Dyrektor Gimnazjum w Białej:

mgr Wojciech Szukalski

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.

· tel/fax: 77 4387800 · e-mail: pgbiala.sekretariat@wp.pl

· II piętro

Kompetencje Dyrektora określa art 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z póź. zm.) oraz Statut Szkoły

Metryczka
 • wytworzono:
  07-11-2017
  przez: Jan Szymczyna
 • opublikowano:
  07-11-2017 20:01
  przez: Jan Szymczyna
 • zmodyfikowano:
  07-11-2017 20:26
  przez: Jan Szymczyna
 • podmiot udostępniający:
  Publiczne Gimnazjum w Białej
  odwiedzin: 972
Dane jednostki:

Publiczne Gimnazjum w Białej
48-210 Biała
ul. Tysiąclecia 16
NIP: 755-17-18-286 REGON: 531568011
Numer konta: 64890300022001000088910001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 43 87 800
fax: 77 43 87 800
e-mail: pgbiala.sekretariat@wp.pl
strona www: g_biala.wodip.opole.pl