Przejdź do treści strony
Publiczne Gimnazjum w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji nie zamieszczonej

Zgodnie z  art. 10, ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na stronie Gimnazjum  lub na wniosek zainteresowanego złożony do dyrektora gimnazjum.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art.13, ust.1). Jeżeli informacje może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-11-2017
  przez: Jan Szymczyna
 • opublikowano:
  06-11-2017 17:07
  przez: Jan Szymczyna
 • podmiot udostępniający:
  Publiczne Gimnazjum w Białej
  odwiedzin: 671
Dane jednostki:

Publiczne Gimnazjum w Białej
48-210 Biała
ul. Tysiąclecia 16
NIP: 755-17-18-286 REGON: 531568011
Numer konta: 64890300022001000088910001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 43 87 800
fax: 77 43 87 800
e-mail: pgbiala.sekretariat@wp.pl
strona www: g_biala.wodip.opole.pl