Przejdź do treści strony
Publiczne Gimnazjum w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

STATUS PRAWNY

 

Publiczne Gimnazjum w Białej jest szkołą publiczną działającą na podstawie:

 • Aktu założycielskiego szkoły publicznej – uchwała nr VI/57/99 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 marca 1999r.
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991r. Nr 95 poz. 425 ze zmianami, tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 3 poz. 19 ze zmianami, tekst jednolity z 26.05.2017r. Dz. U. poz. 1189),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
 • Statutu,
Metryczka
 • wytworzono:
  06-11-2017
  przez: Jan Szymczyna
 • opublikowano:
  06-11-2017 16:58
  przez: Jan Szymczyna
 • zmodyfikowano:
  06-11-2017 16:59
  przez: Jan Szymczyna
 • podmiot udostępniający:
  Publiczne Gimnazjum w Białej
  odwiedzin: 872
Dane jednostki:

Publiczne Gimnazjum w Białej
48-210 Biała
ul. Tysiąclecia 16
NIP: 755-17-18-286 REGON: 531568011
Numer konta: 64890300022001000088910001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 43 87 800
fax: 77 43 87 800
e-mail: pgbiala.sekretariat@wp.pl
strona www: g_biala.wodip.opole.pl